Enkapsulacja

Enkapsulacja. Jest to pakowanie danych przy przekazywaniu informacji pomiędzy warstwami. Każda kolejna niższa warstwa przekształca dane do odpowiedniej dla siebie postaci, następnie dodaje niezbędne informacje charakterystyczne dla warstwy oraz dalej przekazuje do warstwy niższej aż do przesłania przez medium. Procesem odwrotnym do enkapsulacji jest dekapsulacja.

  Dane Warstwa aplikacji
Dane Warstwa prezentacji
Dane Warstwa sesji
  Nagłówek segmentu Dane Warstwa transportowa
  Nagłówek sieciowy Nagłówek segmentu Dane Warstwa sieciowa
Nagłówek ramki Nagłówek sieciowy Nagłówek segmentu Dane Warstwa łącza danych
BITY Warstwa fizyczna